با شمارش آرای ایالت ورمونت و عبور از حد نصاب لازم بایدن رسما رییس جمهور آمریکا شد
جوبایدن رسما رئیس جمهور آمریکا اعلام شد
جوبایدن رسما رئیس جمهور آمریکا اعلام شد

به گزارش افلاکیون با رأی ایالت «ورمونت» به بایدن، نامزد دموکرات‌ها از ۲۷۱ رأی الکترال کالج عبور کرد و رسماً رئیس‌جمهور آمریکا شد.