جوبایدن رسما رئیس جمهور آمریکا اعلام شد
جوبایدن رسما رئیس جمهور آمریکا اعلام شد
با شمارش آرای ایالت ورمونت و عبور از حد نصاب لازم بایدن رسما رییس جمهور آمریکا شد

به گزارش افلاکیون با رأی ایالت «ورمونت» به بایدن، نامزد دموکرات‌ها از ۲۷۱ رأی الکترال کالج عبور کرد و رسماً رئیس‌جمهور آمریکا شد.