محققان ژاپنی برای نخستین بار هیدروژلی را تولید کرده اند که می تواند داروهای ضدسرطان را با خود تا تومورهای سرطانی حمل کرده و آنها را نابود کند.
تولید هیدروژل ویژه برای مقابله با سرطان
تولید هیدروژل ویژه برای مقابله با سرطان

به گزارش افلاکیون، هیدروژل های ضدسرطان پس از رسیدن به تومورهای سرطانی در اثر تغییرات دمایی و تغییر سطح پی هاش محیط به علت فعالیت این تومورها، محموله دارویی خود را آزاد می کنند.

در سال های اخیر فناوری های متنوعی برای انتقال داروهای ضدسرطان به تومورها و سلول های سرطانی ابداع شده و حالا هیدروژل به عنوان تازه ترین حامل این نوع داروها به کار گرفته شده است.

هیدروژل ویژه ای که بدین منظور ابداع شده می تواند داروهای مختلفی را برای مقابله با انواع سرطان با خود حمل کند و آنها را با سرعت و سهولت به مقصد برساند. این هیدروژل ها که در محل های درنظر گرفته شده از هم می پاشند، متشکل از شبکه ای از پلیمرهای آبکی هستند که داروها را تا مقصد سالم و پایدار نگه می دارند.

هیدروژل های یادشده از طریق سرنگ به بدن تزریق می شوند و سپس با قرار گرفتن در معرض نور مادون قرمز، در بدن فعال می شوند. استفاده از این هیدروژل ها بعد از عمل های جراحی به منظور خارج کردن تومورهای سرطانی از بدن می تواند به پاکسازی کامل بدن انسان کمک کند.