توقف انتخابات ممنوع است
توقف انتخابات ممنوع است
رهبر جریان صدر عراق تاکید کرد که اجازه تاخیر در انتخابات زودهنگام را نخواهد داد.

به گزارش افلاکیون رهبر جریان صدر عراق تاکید کرد که اجازه تاخیر در انتخابات زودهنگام را نخواهد داد.
«مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر عراق در واکنش به بیانیه دولت مبنی بر تعویق زمان برگزاری انتخابات به دهم اکتبر اعلام کرد: «اگر زنده باشم هرگز اجازه نخواهم داد که انتخابات به تعویق افتد. همه باید در این دوره روحیه میهنی نشان دهند و از درگیری و مشاجره خودداری کنند.»

صدر تأکید کرد: «ما باید به شدت توطئه‌های مفسدان باشیم‌، چه در رابطه با قانون انتخابات و چه دخالت در کمیساریای انتخابات یا هر چیزی که به مردم آسیب برساند.»

وی افزود که بیش از هر فردی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام است.