تهران تعطیل شود/ آلودگی در حد اضطرار است
تهران تعطیل شود/ آلودگی در حد اضطرار است
بهزاد اشجعی کارشناس محیط زیست با اشاره به تداوم روزهای ناسالم هوا در تهران گفت: طبق قانون هوای پاک با توجه به پایداری جوی تهران باید تعطیل شود.

به گزارش افلاکیون، بهزاد اشجعی کارشناس آلودگی هوا و دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تداوم روزهای ناسالم هوای در تهران گفت: در این شرایط باید حتماً کمیته اضطرار تشکیل و برای تعطیلی تهران فکری شود.

به نوشته مهر وی با اشاره به اینکه طبق آئین نامه‌های قانون هوای پاک تداوم دو روز با شرایط نارنجی و قرارگیری شاخص کیفیت هوا بالاتر از عدد ۱۰۰ مساوی با شرایط اضطرار است، ابراز داشت: بنابراین تصمیمات اتخاذ شده هم باید مساوی با شرایط قرمز باشد.

اشجعی با اشاره به اینکه بنابر پیش بینی هواشناسی تداوم آلودگی هوا تا روز چهارشنبه در شهرهای صنعتی از جمله تهران ادامه خواهد داشت، گفت: براساس این شرایط تهران روز سه شنبه در تهران باید محدودیت‌های عبور و مرور در نظر گرفته شود و فعالیت‌های عمومی شهر تعطیل شوند.