در روز جهانی کارگر، هزاران نفر در شیکاگو و نیویورک به منظور دفاع از حقوق کارگران به خیابان‌ها آمدند.
تظاهرات در شهر‌های آمریکا همزمان با روز جهانی کارگر
تظاهرات در شهر‌های آمریکا همزمان با روز جهانی کارگر

به گزارش افلاکیون، هزاران آمریکایی روز شنبه در راهپیمایی‌ سالانه روز کارگر در  اول ماه مه برای توجه به حقوق کارگران، به ویژه  کارگران مهاجر، به خیابان‌ها آمدند.

هزاران نفر در روز اول ماه مه برای حمایت از حقوق کارگران در مرکز شهر شیکاگو، راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان در این راهپیمایی خواستار توجه به حقوق کارگران شدند و استفاده از مهاجران به ویژه مهاجران مکزیکی را به عنوان نیروی کار ارزان قیمت، محکوم کردند.

در نیویورک نیز هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند. تظاهرکنندگان در حالی که اشک می‌ریختند از مدیران عامل شرکت‌ها خواستند کارگران اخراج شده را مجدد استخدام کنند.

در بسیاری از کشورهای جهان روز کارگر با برگزاری تظاهرات خیابانی برگزار شد. این روز، یادمانِ اعتراضات منسجم کارگران آمریکایی است که برای نخستین‌بار در ۱ مه ۱۸۸۶ فراخوان اعتصاب سراسری دادند. خواست آن‌ها روزی ۸ ساعت کار به جای ۱۴ ساعت بود.