تشدید آلودگی هوای تهران و کرج | پایداری جوی در ۵ شهر
تشدید آلودگی هوای تهران و کرج | پایداری جوی در ۵ شهر
سازمان هواشناسی کشور نسبت به تشدید آلودگی هوای تهران و کرج و پایداری جوی در پنج شهر دیگر هشدار داد.
سازمان هواشناسی هشدار داد

به گزارش افلاکیون ، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی‌ رنگ از تداوم و تشدید پایداری هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ ها و کاهش کیفیت هوا خبر داد.

این وضعیت جوی از روز دوشنبه (۳۰ آبان‌) تا روز چهارشنبه (۲ آذر) در تهران و کرج مورد انتظار است.

براثر این مخاطرات احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ ها و کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها وجود دارد.

سازمان هواشناسی کشور برای کاهش آسیب‌های احتمالی کاهش تردد خودروها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، تاکید بر عدم تردد غیرضروری برای تمام گروه‌ها، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز، اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده‌ها تا حد بسیار ناسالم را توصیه می‌کند.

همچنین این سازمان با صدور هشدار زردرنگ از پایداری هوا و سکون هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در پنج شهر دیگر خبر داد.

حاکمیت این شرایط جوی روز یکشنبه (۲۹ آبان‌) در اراک، ارومیه، اصفهان، تبریز، تهران، کرج و مشهد و از روز دوشنبه تا چهارشنبه (۳۰ آبان تا ۲ آذر) در اراک، ارومیه، اصفهان، تبریز و مشهد دور از انتظار نیست.

براثر این مخاطرات احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها، افزایش شاخص‌های آلودگی هوا، کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها وجود دارد.

سازمان هواشناسی کشور مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری‌های قلبی و تنفسی را توصیه می‌کند.

منبع : جام جم