ترامپ بالاخره کوتاه آمد
ترامپ بالاخره کوتاه آمد
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آنکه کنگره به طور رسمی پیروزی بایدن را تاییدکرد گفت: هرچند با نتایج انتخابات مخالف هستم ولی روند طبیعی انتقال قدرت به جو بایدن در روز بیستم ژانویه انجام خواهد شد

به گزارش افلاکیون ترامپ گفت اگرچه من بطور کامل با نتیجه انتخابات مخالفم با این حال روند انتقال قدرت بطور عادی در بیستم ژانویه به جو بایدن صورت خواهد گرفت.
همواره گفته‌ام که به مبارزه برای تضمین حقوق رای دهندگانم ادامه خواهم داد.
اگر چه این پایان یک دوره از عالی ترین ریاست جمهوری است اما آغازی بر مبارزه ما برای آنکه آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم.