ترامپ: انتخابات را بردیم
ترامپ: انتخابات را بردیم
ترامپ گفت: رک بگویم؛ انتخابات را بردیم

به گزارش افلاکیون، ترامپ گفت که (رقیب) حرف هایی میزند که نشان از باخت در انتخابات دارد و می گوید که می خواهند به دادگاه مراجعه کنند. این همان چیزی بود که من از روز اول گفتم. انتخابات تمام شد و این یک تقلب بود. ما جشن خواهیم گرفت . من رک بگویم که این انتخابات را بردیم و این یک روزبزرگی است.