تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

به گزارش افلاکیون – برپایه گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان می‌دهد که در این هفته روند تبخیر نسبت به هفته قبل تغییر چندانی ندارد، ضمن آنکه این روند کاهشی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مهم‌ترین مسائل در به‌وجودآمدن کم‌آبی یا پرآبی است، به‌طوری که هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد وضعیت تأمین آب هم مشکلات بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، وضعیت پتانسیل تبخیر برای این هفته نسبت به متوسط پنج سال اخیر دارای تغییرات محسوسی نخواهد بود و همچنین برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته، به صورت پراکنده در کل کشور کاهشی پیش بینی می‌شود.

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۱۱ آذرماه نسبت به هفته گذشته منفی یک میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی چهار دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفییک میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۲ دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۱۱ آذرماه نسبت به هفته گذشته منفی ۶ دهم میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۶ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی سه دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۱۱ آذرماه نسبت به هفته گذشته منفی ۶ دهم میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی هفت دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلی‌متر است.