تهران - افلاکیون: براساس گزارش خزانه داری کل کشور مجموع درآمدهای مالیاتی مصوب طبق قانون بودجه برای چهار ماهه اول سال جاری 91 هزار و 941 میلیارد تومان بوده که حدود 93 درصد این رقم تحقق پیدا کرده است.
تحقق ۹۳ درصدی درآمدهای مالیاتی مصوب در چهار ماهه
تحقق ۹۳ درصدی درآمدهای مالیاتی مصوب در چهار ماهه

تهران – افلاکیون: براساس گزارش خزانه داری کل کشور مجموع درآمدهای مالیاتی مصوب طبق قانون بودجه برای چهار ماهه اول سال جاری ۹۱ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان بوده که حدود ۹۳ درصد این رقم تحقق پیدا کرده است.

به نقل از خبرگزاری فارس، مجموع درآمدهای مالیاتی مصوب طبق قانون بودجه برای چهار ماهه اول سال جاری ۹۱ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان بوده که حدود ۹۳ درصد این رقم تحقق پیدا کرده است.

براساس گزارش خزانه داری کل کشور، میزان تحقق مالیات اشخاص حقوقی نسبت به رقم مصوب برای چهار ماهه امسال ۱۲۴ درصد و درباره مالیات بر کالاها و خدمات و همچنین مالیات بر درآمدها به ترتیب ۹۶ درصد و ۹۱ درصد است.

براساس این گزارش، میزان تحقق درآمدهای مالیات بر ثروت نسبت به مصوب، ۲۹ درصد بوده است. میزان تحقق این درآمدها نسبت به چهار ماهه ابتدایی پارسال، ۴۷ درصد بوده است. دلیل اصلی عدم تحقق بخش اعظم این درآمدها در بهار امسال، عدم تحقق پیش بینی های بودجه مصوب درباره میزان درآمدهای مالیاتی از محل نقل و انتقال سهام و همچنین مالیات بر خودروهای لوکس بوده است.