تحریم‌کنندگان دارو چگونه می‌توانند نگران حقوق بشر در ایران باشند؟
تحریم‌کنندگان دارو چگونه می‌توانند نگران حقوق بشر در ایران باشند؟
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با تاکید بر استانداردهای دوگانه حقوق بشری اتحادیه اروپا، تاکید کرد: کشورهای اروپایی که از ارائه دارو امتناع می‌ورزند و موجبات مرگ کودکان معصوم را فراهم می‌کنند چگونه می‌توانند نگران وضعیت حقوق بشر در ایران باشند.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه:

به گزارش افلاکیون ، علی باقری روز دوشنبه در توییتر نوشت: سکوت کرکننده و فراپایبندی اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی آمریکا و نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر مردم بی‌گناه ایران که توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل مستند شده است، بیانگر استانداردهای دوگانه این نهاد در حوزه حقوق بشر است.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه افزود: حال، پرسش اساسی این است که کشورهای اروپایی که حتی از ارائه دارو و پانسمان مورد نیاز برای کاهش مصائب و آلام بی‌پایان کودکان پروانه‌ ای امتناع می‌ورزند و موجبات مرگ این کودکان معصوم را فراهم می‌نمایند، چگونه می‌توانند نگران وضعیت حقوق بشر در ایران باشند؟

منبع : جام جم