تامین الکتریسیته از امواج اقیانوس!
تامین الکتریسیته از امواج اقیانوس!
دانشمندان و شرکت‌های بسیاری سعی دارند برای دستیابی به انرژی پاک، انرژی حاصل از امواج اقیانوس را به الکتریسیته تبدیل کنند.

به نقل از فیوچریسم، دانشمندان سراسر جهان سعی دارند ابزارهای بی‌نقصی ارائه دهند که می‌توانند از امواج اقیانوس، الکتریسیته تولید کنند. آزمایش‌های بسیاری در این رابطه در حال انجام گرفتن هستند.
شرکت موسوم به “Ocean Wave Technology” از سال ۲۰۱۹ تاکنون، یک ژنراتور بزرگ را به کار گرفته است تا به تامین انرژی از امواج اقیانوس بپردازد.

کد خبر: ۱۰۷۳