پس از نصب دوربین های نظارتی توسط مرزبانان تاجیک در مناطق مرزی درگیرهای بین مرزبانان قرقیزستان و تاجیکستان آغاز شد.
بروز درگیری مجدد در مرز قرقیزستان و تاجیکستان
بروز درگیری مجدد در مرز قرقیزستان و تاجیکستان

به گزارش افلاکیون، نصب دوربین‌های نظارتی در خط مرزی تاجیکستان و قرقیزستان باعث اعتراض مرزبانان قرقیزی به طرف مقابل شد و در پی آن درگیرهای مرزی آغاز شد.

تاجیکستان در ساحل رودخانه « آق سای» در آبگیر «گلاونایا» دو دوربین نظارتی نصب کردند که محل نصب دوربین دوم توسط مرزبانان قرقیزستان مجاز شناخته نشده و این موضوع موجب درگیری شد.

در حال حاضر مذاکرات بین دو طرف در جریان است. قرقیزستان خواستار حذف دوربین‌ها است. همانطور که نماینده مرزی منطقه باتکن گزارش داده است، در حال حاضر مذاکرات در مورد این درگیری با طرفداران مناطق باتکن و اسفره، در جریان است.

پس از ۲ دهه مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان، تاکنون ۵۲۰ کیلومتر از مرز ۹۷۰ کیلومتری دو کشور علامت گذاری شده است که این موضوع نزاع های گاه به گاه ساکنان مناطق دو سوی مرز را در پی دارد.