هنوز مدت زیادی از آرامش بازار مرغ نگذشته که قیمت جوجه یکروزه دچار التهاب شده است و در صورت ادامه این روند بازار مرغ هم با تنش مواجه خواهد شد.
بحران جدی جوجه یکروزه؛ آرامش بازار مرغ در خطر است
بحران جدی جوجه یکروزه؛ آرامش بازار مرغ در خطر است

به گزارش افلاکیون، طی ماه های اخیر بازار مرغ تحت تاثیر عوامل مختلف نظیر افزایش هزینه های تولید و کاهش انگیزه مرغداران به جوجه ریزی به قدری متشنج شد که خانوارها برای دریافت مرغ با نرخ مصوب  در شرایط کرونایی ساعت ها در صف  باید منتظر می ماندند. با اصلاح قیمت مصوب متناسب با هزینه های تولید در ۱۲ فروردین و عرضه مرغ بصورت کامل در مغازه ها تا حدودی بازار به آرامش رسید.

چندی از آرامش بازار مرغ نگذشت که قیمت جوجه یکروزه با ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی در واحدهای مرغداری سر به فلک کشید به طوریکه هم اکنون بالاتر از نرخ مصوب در اختیار مرغدار قرار می گیرد‌.

بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران این بخش، قاچاق جوجه را یکی دیگر از عوامل نابسامانی و التهاب بازار می دانند و معتقدند تا زمانیکه موضوع قاچاق از مرزهای کشور ساماندهی نشود، بازار به آرامش نمی رسد و برخی دیگر از کارشناسان اصلاح قیمت مصوب جوجه را راهکار کنترل قیمت می دانند.

ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که با افزایش قیمت و کمبود جوجه ناشی از خروج غیرقانونی، میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری به حد برنامه ریزی ستاد تنظیم بازار نرسیده است که این موضوع می تواند در التهاب مجدد قیمت مرغ در بازار اثر بگذارد، گرچه برخی مسئولان واردات جوجه و تخم مرغ نطفه دار را راهکار کنترل قیمت در بازار می دانند، اما واکنش هایی هم نسبت به تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار به علت پتانسیل تولید در داخل مطرح است.