تهران- افلاکیون: مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد: باغداران برای فروش سیب پا درختی درجه سه صنعتی خود نگران نباشند.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی: باغداران نگرانی برای فروش سیب پادرختی نداشته باشند
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی: باغداران نگرانی برای فروش سیب پادرختی نداشته باشند

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جلسه بررسی وضعیت تولید و عرضه سیب درختی در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دغدغه های باغداران به خصوص در استان های آذربایجان غربی و شرقی است بنابراین روند تغییرات میزان تولید و قیمت این محصول، لزوم نقش آفرینی موثر تشکل های ملی ذیربط در بازار محصولات کشاورزی سیب درختی و بکارگیری همه ظرفیت های شبکه تحت پوشش به منظور حمایت از تولید کنندگان سیب و ایفای نقش موثر شبکه در ایجاد تعادل نسبی در بازار سیب درختی به نفع تولید کنندگان بررسی شد. به گفته وی، بطور متوسط ۲۰ درصد از کل محصول تولیدی سیب کشور درجه ۳ و سیب پادرختی بوده که مصرف صنعتی دارد.

موسوی گفت: بنابراین مقرر شد، تشکل های مذکور با هماهنگی مدیریت تعاون روستایی استان های تولیدکننده سیب و بسیج تشکل های استانی تحت پوشش با بکارگیری همه امکانات و ظرفیت های موجود، با حضور موثر دراستان های تولید کننده سیب درختی نسبت به خرید توافقی سیب درختی درجه سه صنعتی صرفا از باغداران اقدام کنند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: اتحادیه ها باید گزارش میزان خرید و اقدامات در دست اجرا را به صورت هفتگی به دفتر خرید و فروش محصولات کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ارائه و به صورت هفتگی روند تغییرات قیمت و خرید از باغدار مورد رصد و تصمیم گیری مستمر قرار گیرد.

طبق آمارها سال گذشته چهار میلیون تن سیب درختی در کشور تولید شد که امکان صادرات بخش مازاد آن به کشورهای هدف وجود داشت بنابراین بخشی از سیب درختی در ازای واردات موز به کشورهای هدف صادر شد.