بازداشت‌شدگانی که فقط برای بیان اعتراض به خیابان آمدند، با رافت اسلامی مواجه خواهند شد
بازداشت‌شدگانی که فقط برای بیان اعتراض به خیابان آمدند، با رافت اسلامی مواجه خواهند شد
یک نماینده مجلس از دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی خواست، از نسل جوان در برابر تحریکات رسانه‌ای خارج از کشور مراقبت کنند.
نایب رئیس کمیسیون داخلی و امور شوراهای مجلس:

به گزارش افلاکیون : محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون داخلی و امور شوراهای مجلس شورای اسلامی   با بیان اینکه در جریان اغتشاشات اخیر با دو گروه نفوذی ها و فریب خوردگان مواجه بودیم، خاطرنشان کرد: برخی از جوانان در فضای احساسی و هیجانی قرار گرفته بودند و وارد ماجرا شدند و طبعا دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به پرونده آنها با رافت و عطوف اسلامی برخورد خواهد کرد.

نماینده تبریز ادامه داد: در این بین، کسانی عامدانه در جریان ناآرامنی‌های اخیر به اموال عمومی آسیب زدند که مطابق با معیارهای قضایی با آنها برخورد خواهد شد اما کسانی هم بودند که به صرف اعتراض در تجمعات شرکت کردند. طبیعی است که مسئولیت کمتری متوجه آنان است.

او تاکید کرد: افرادی که با برنامه ریزی مشخص و اهداف از پیش تعیین شده و با نیت براندازی اقدام به طرح شعارها و رفتارهای ساختارشکنانه کردند باید تبعات اقدامات خود را بپذیرند.

فرهنگی در عین حال تاکید کرد: اگرچه تفکیک عوامل ماجرا با کسانی که ناآگاهانه و براساس تاثیرپذیری از فضای رسانه‌ای به کف خیابان آمدند ناشی از رافت اسلامی است اما حقیقت ماجرا این است که برای جلوگیری رخدادهایی از سنخ آنچه در هفته‌های اخیر شاهد بودیم، وزارتخانه‌های مثل آموزش عالی و آموزش و پرورش نسبت به بی تدبیری‌های صورت گرفته در آگاهی سازی جوانان در مواجه با حوادثی از دست تجدید نظر کنند تا نسل جوان ما در عین حالی که می داند اعتراض حق اوست اما به این باور برسد که بیان مطالبات باید از طریق مجاری قانونی صورت گیرد.

فرهنگی افزود: جوانان این مرز و بوم باید از تعالیم و آموزش های لازم برای مقابله با سو‌ءاستفاده های فضای رسانه‌ای برخوردار باشند.(جام جم )