بازار گسترده‌ای برای خرید تجهیزات نظامی ایران وجود دارد
بازار گسترده‌ای برای خرید تجهیزات نظامی ایران وجود دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است در شرایطی که شاهد شکست‌های پی‌درپی آمریکا در اقدامات ایذایی علیه ایران هستیم، باید قدرت بازدارندگی خود را با تقویت بنیه دفاعی افزایش دهیم.

جعفر قادری عدم توانایی آمریکا در تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را شکستی برای سران این کشور دانست و گفت: اکنون فرصت مناسبی است تا از این ظرفیت برای تهیه تجهیزات نظامی از کشورهایی همچون روسیه و چین اقدام کنیم.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از سوی دیگر برخی کشورها نیز بازار خوبی برای خرید تسهیلات و تجهیزات نظامی ساخت ایران هستند که باید مد نظر قرار گیرند.

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون جمهوری اسلامی می تواند در امور مشترک نظامی با چین، روسیه، هند و سایرین اقداماتی داشته باشد، عنوان کرد: باید بتوانیم با استفاده از فناوری هایی که مصارف دوگانه دارند، نیازهای خود را در حوزه تجهیزات نظامی برطرف کرده و از تکنولوژی موجود در سایر کشورها استفاده کنیم.

قادری ادامه داد: از سوی دیگر اکنون می توانیم بخشی از تجهیزات نظامی را از طریق فروش نفت تهیه کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت بودجه دفاعی کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی در شرایطی قرار دارد که آمریکا را به دلیل شکست های متعدد عصبانی کرده لذا باید برای تهدید نظامی این کشور نیز پیش بینی هایی صورت گیرد و قدرت بازدارندگی کشور تقویت شود تا این فکر به مخیله آنها نیز خطور نکند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه وزارت دفاع باید همچنان به بومی سازی تجهیزات نظامی و دفاعی ادامه دهد، خاطرنشان کرد: بومی سازی حوزه دفاعی و نظامی از جمله حوزه هایی است که می تواند کشور را که هم اکنون یک قدرت در منطقه محسوب می شود به قدرتی در حوزه بین الملل نیز تبدیل کند.