کارشناس بازار سرمایه در خصوص مزایای حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیئت دولت توضیحاتی داد.

به گزارش افلاکیون، رسول علی محمدی کارشناس بازار سرمایه در مورد جایگاه بورس در کنار سایر بازار‌ها گفت: از ابتدای سال در کنار سایر گزینه‌های سرمایه گذاری، بازار سرمایه به عنوان یک رقیب جدی برای بازار‌هایی همچون طلا، زمین و ساختمان مطرح شد و در ذهن مردم به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری نقش بست و مردم هم از آن استقبال کردند.

وی افزود: جذابیت بازار سرمایه به این جهت است که افراد می‌توانند با کمترین واحد پولی اقدام به سرمایه گذاری کنند و افزایش قابل توجه کد‌های بورسی از ابتدای سال نشان دهنده ارتقای جایگاه بورس در کنار سایر بازارهاست. اما متاسفانه به جای اعتماد سازی از سوی دولت، اعتماد سوزی صورت گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه درباره طرح حضور رئیس سازمان بورس در جلسات اقتصادی دولت بیان کرد: اگر رئیس سازمان بورس یا متولیان بازار سرمایه در جلساتی که در هیئت دولت برای تصمیم گیری در مورد بورس یا شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه تشکیل می‌شود، حضور داشته باشند قطعا شاهد بازار بهتری خواهیم بود. اگر در جلسات هیئت دولت یا حتی قوه قضائیه نخبگان بازار سرمایه حضور داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که شوک‌های اخیر و این وضعیت آشفته تکرار نشود.

علی محمدی در رابطه با نقش بورس در تامین منابع اظهار کرد: بیشترین تامین مالی و گردش پول از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. متاسفانه نقشی که بورس باید در تامین مالی داشته باشد آن طور که باید گسترده نشده است و با وجود تنوع ابزار‌های تامین مالی، میزان مشارکت‌های عمومی و نقش مستقیم مردم در تامین مالی بنگاه‌ها بیشتر است، اما قدرت شورای پول و اعتبار نسبت به شورای عالی بورس بیشتر است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تحولات اخیر بازار سرمایه تصریح کرد: در ماه‌های اخیر شاهد اجرای تصمیمات اشتباهی بودیم و برای جبران این اعتماد‌های از دست رفته، همه دستگاه‌ها به زعم خودشان برای حمایت و کمک به بورس اقدام کردند. همزمان با ریزش شاخص شاهد تناقضات رفتاری از جمله افزایش نرخ بهره بین بانکی و افزایش نرخ ارز بودیم .

وی ادامه داد: عاملی که باعث شد رغبت به سرمایه گذاری کاهش یابد، پایین آمدن نرخ دلار بود. این روند نزولی نرخ دلار به دلیل کاهش ریسک سیاسی اتفاق افتاد و بر میزان فروش شرکت‌های بزرگ و شاخص ساز بورس تاثیر گذار بود و باعث متضرر شدن آن‌ها شد.

علی محمدی در خصوص تاثیر نرخ بهره بر سود آوری شرکت‌ها گفت: در بازار پولی نرخ بهره‌ای که بیشتر منجر به رشد نقدینگی می‌شود را کنترل کنیم و لزوما اینطور نباشد که بانک حتما ۲۰ درصد نرخ بهره پرداخت کند. معمولا نسبت P/E با نرخ سپرده بانک‌ها مقایسه می‌شود. اگر نرخ سپرده کاهش یابد P/E افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با کاهش نرخ بهره هزینه مالی شرکت‌ها نیز پایین می‌آید؛ بنابراین کاهش نرخ بهره از دوجهت به سودآوری شرکت‌ها و افزایش شاخص کمک می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان با اشاره به نقش بانک مرکزی برای بهبود وضعیت فعلی تصریح کرد: بهبود شرایط فعلی نیازمند هماهنگی میان شورای عالی بورس، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. در این برهه زمانی نمی‌توانیم انتظار خارق العاده‌ای از بانک مرکزی داشته باشیم. زیرا مشخص نیست تحریم‌ها تا چقدر کاهش یابد و منابع بانک مرکزی تا کجا افزایش می‌یابد تا بتواند بازار را کنترل کند. اما انتظار بازار سرمایه از بانک مرکزی این است که نسبت به تعدیل نرخ بهره اقدام شود تا جذابیت بازار سرمایه هم بیشتر