یکی از کاربران توییتر با انتشار مطلبی، موسیقی انقلاب را اینگونه توصیف کرد
این یعنی لرزه بر دل دشمن
این یعنی لرزه بر دل دشمن