اینفوگرافی شستن صحیح پشت کامپیوتر و استفاده صحیح از موبایل
اینفوگرافی شستن صحیح پشت کامپیوتر و استفاده صحیح از موبایل

افلاکیون : نشستن صحیح پشت کامپیوتر و استفاده صحیح از موبایل به سفارش شهرداری کرج طراحی شد در طراحی این اینفو سعی شده با استفاده از رنگ‌های شاد مانند آبی و مکمل‌های آن ، قشر جوان را که بیشتر درگیر رایانه و فضای مجازی هستند را به چالش کشید  

افلاکیون : نشستن صحیح پشت کامپیوتر و استفاده صحیح از موبایل به سفارش شهرداری کرج طراحی شد در طراحی این اینفو سعی شده با استفاده از رنگ‌های شاد مانند آبی و مکمل‌های آن ، قشر جوان را که بیشتر درگیر رایانه و فضای مجازی هستند را به چالش کشید