انگیزه دولت از حذف ردیف بودجه معلولان، قانون تجمیع ردیف‌‌هاست
انگیزه دولت از حذف ردیف بودجه معلولان، قانون تجمیع ردیف‌‌هاست
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس انگیزه دولت از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان را تجمیع ردیف‌‌ها دانست.
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس :

محمدصالح جوکار در گفتگو  گفت: انگیزه دولت از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان تجمیع ردیف‌‌ها و سبک‌ کردن بودجه است و در سایر حوزه‌ها نیز شاهد این اقدام هستیم.

وی افزود: در حال حاضر جامعه معلولین به شدت نسبت به این اقدام دولت اعتراض دارند و پیگیری برگشت ردیف قانون حمایت از معلولان هستند و ما امیدواریم این جداسازی صورت بگیرد.

این نماینده یزد در مجلس افزود: در تخصیص گلوبالی بودجه به یک سازمان می‌توان تغییراتی داد و در بودجه جابجایی ایجاد کرد.

جوکار بیان کرد: تجمیع ردیف‌ها موجب سبک‌ و روشن‌تر شدن بودجه می‌شود و من اعتقاد دارم بودجه هرچه شفاف‌تر و ردیف‌ها هرچه تخصصی‌تر باشند بهتر می‌شود بر آن نظارت داشت.