خبرگزاری فرانسه به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده که صدای انفجار و تیراندازی در مهمانخانه‌ای در کابل شنیده شده که غالباً محل اقامت تاجران چینی است.

به گزارش افلاکیون ، تاکنون جزئیات زیادی از این انفجار منتشر نشده است و عاملان آن نیز مشخص نیست.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، تعداد قابل توجهی از بازرگانان چینی از افغانستان بازدید می‌کنند. دولت چین با آن که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته تعامل نزدیکی با آن دارد و سفارت افغانستان در چین را به طالبان سپرده است.