عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: صحبت های جهانگیری مصرف انتخاباتی دارد وی و دیگر دولتی ها بدانند که این حنا هم بین مردم بی رنگ شده است.
الهیان: اظهارات جهانگیری مصرف انتخاباتی دارد
الهیان: اظهارات جهانگیری مصرف انتخاباتی دارد

به گزارش افلاکیون،  زهره الهیان با اشاره به اظهارات اخیر «اسحاق جهانگیری » مبنی بر اینکه ریشه گرانی‌ها و مشکلات کشور، مجلس و دولت گذشته هستند، اظهار داشت:  مقام معظم رهبری  در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم ضمن تاکید بر ضرورت پیگیری امور، تاکید فرمودند: «دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند» و بر این اساس، مقامات دولت به جای انداختن مشکلات به گردن دیگران، بهتر است به فکر رفع مشکلات مردم و گرانی ها و بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشند.

وی بیان کرد: درست نیست که دولتمردان در ماه های پایانی از عمر این دولت، با فرار رو به جلو، از پاسخگویی در پیشگاه ملت خودداری کنند و مشکلات کشور را به گردن سایرین بیاندازند.