المالکی در انتخابات پارلمانی آینده عراق شرکت می‌کند
المالکی در انتخابات پارلمانی آینده عراق شرکت می‌کند
یک منبع مسئول در دفتر «نوری المالکی» رئیس «ائتلاف دولت قانون» در عراق از شرکت وی در انتخابات پارلمانی آینده این کشور خبر داد.

این منبع مسئول در دفتر رئیس ائتلاف دولت قانون در عراق اعلام کرد: مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر قصد المالکی برای نامزد نشدن در انتخابات آینده به هیچ‌وجه درست نیست.
این منبع که این خبرگزاری به نام وی اشاره نکرده، افزود: الماالکی ریاست نامزدهای ائتلاف دولت قانون در انتخابات پارلمانی سال آینده را در حوزه استان بغداد برعهده خواهد داشت.