یک روانشناس با بیان اینکه وسواس بودن در افکار افراد مختلف می‌تواند یکسان باشد اما واکنش افراد به این افکار متفاوت است، گفت: افکار وسواسی معمولاً به‌صورت ناگهانی به ذهن خطور می‌کند که ناخواسته، نامناسب و آشفته‌ساز بوده و محتوای این افکار اغلب به افراد بستگی دارد.
افکار وسواسی را چگونه کنار بگذاریم؟
افکار وسواسی را چگونه کنار بگذاریم؟

به گزارش افلاکیون، یاسر عزیزی‌سعید با بیان اینکه وقتی افکار وسواسی به ذهن افراد خطور می‌کند معمولاً دچار آشفتگی، اضطراب و تنفر می‌شوند و سعی می‌کنند از این اضطراب فرار و یا این احساس را کم کنند، افزود: وسواس‌ها شامل وسواس شک یا بی تصمیمی، ترس از نجاست، کُندی، نظم یا تقارن، ترس از آلودگی، ناارزنده سازی خویشتن، نشخوار فکری جنسی، کفرگویی، خود نجس انگاری، آسیب‌رسانی به خود و آسیب‌رسانی به دیگران است.

وی درباره اینکه چرا افراد دچار وسواسی می‌شوند؟ پاسخ داد: معمولاً افراد افکار مزاحم را تجربه می‌کنند یا بهتر است بگوییم افکار مزاحم را همه ما داریم که برخی افراد از این افکار به راحتی عبور می‌کنند اما بعضی دیگر این افکار در ذهنشان قفل می‌شود و دائماً در ذهنشان مرور می‌کنند، انگار در کوچه بن‌بست این افکار گیر افتاده‌اند و مدام به انتهای کوچه برمی‌خورند و برمی‌گردند.