افزایش تولید چینی در بحران کرونا
افزایش تولید چینی در بحران کرونا
تولید پالایشگران چین در سال ۲۰۲۰ با سه درصد افزایش به رقمی قابل‌توجه رسید و تولید گاز این کشور حدود ۱۰ درصد

پالایشگاه‌های چین در سال ۲۰۲۰ تولید خود را ۳ درصد افزایش دادند و مقدار پالایش این کشور در این سال به رقمی بی‌سابقه رسید، زیرا آنها از قیمت پایین نفت و حاشیه سود مناسب در احیای سریع تقاضای سوخت داخلی پس از همه‌گیری ویروس کرونا بهره بردند.
داده‌های اداره ملی آمار چین نشان داد این کشور در سال ۲۰۲۰، ۶۷۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تن یعنی ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز نفت فرآوری کرده که ۴۱۰ هزار بشکه در روز بیشتر از نفت پالایش‌شده در سال ۲۰۱۹ است.
نفت فرآوری‌شده در ماه دسامبر ۲.۱ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت و به رکورد ماهانه ۶۰ میلیون تن یا در حدود ۱۴ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز رسید. این رقم تنها اندکی کمتر از رکورد روزانه ماه نوامبر است، مقدار نفت فرآوری‌شده در ماه نوامبر ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود.