سازمان بورس درباره زمان و نحوه تزریق حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ‌ها توضیح تکمیلی داد.
اعلام جزئیات زمان و نحوه تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومانی نقدینگی به بورس
اعلام جزئیات زمان و نحوه تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومانی نقدینگی به بورس

به گزارش افلاکیون، در پی مصوبه جلسه امروز رئیس سازمان بورس با مدیران عامل هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه، تزریق حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها و با هدف انتشار اوراق برای خرید سهام، سازمان بورس در توضیحات تکمیلی اعلام کرد: طی ساعت آینده موافقت اصولی به منظور انجام فرایند برای متقاضیان صادر می شود.

همچنین به منظور اطمینان از تخصیص منابع به خرید سهام  این ارقام به صورت تدریجی به بازار تزریق می شود. علاوه بر ۲۴ هزار میلیارد تومان نهایی شده، درخواست های جدید از سوی شرکت ها پذیرفته می شود.