اسپری بینی رشد ویروس کرونا را کاهش می‌دهد
اسپری بینی رشد ویروس کرونا را کاهش می‌دهد
یک شرکت استرالیایی می‌گوید، اسپری بینی که برای بهبود سیستم ایمنی بدن انسان برای مقابله با سرماخوردگی و آنفلوآنزا تولید می‌کند، رشد ویروس کرونا بر روی حیوانات را نیز کاهش داده است.

شرکت بیوتکنولوژی استرالیایی «انا ریسپیراتوری» (Ena Respiratory) اظهار کرد: اسپری بینی که برای بهبود سیستم ایمنی بدن انسان برای مقابله با سرماخوردگی و آنفلوآنزا تولید می‌کند، رشد ویروس کرونا در مطالعه اخیر بر روی حیوانات را نیز کاهش داده است

کد خبر: ۱۰۳۰