استاندار اسبق خوزستان در ارتباط با برخی اتهامات اقتصادی با دستور مرجع قضائی بازداشت شد.
استاندار اسبق خوزستان دستگیر شد
استاندار اسبق خوزستان دستگیر شد

به گزارش افلاکیون، استاندار اسبق خوزستان با توجه به تکمیل تحقیقات با دستور مرجع قضائی احضار و بازداشت شد.

این دستگیری مربوط به اتهامات سنگین این فرد در یک پرونده اقتصادی بوده است.

  • منبع خبر : تسنیم