علی نادری، فهرست ۱۱ بدهکار بانکی که همتی در مناظره روز گذشته به رئیسی تحویل داده بود را منتشر کرد.
اسامی ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی در فضای مجازی منتشر شد
اسامی ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی در فضای مجازی منتشر شد

به گزارش افلاکیون، اسامی ۱۱ بدهکار بانکی که همتی در مناظره امروز تحویل رئیسی داده بود در فضای مجازی منتشر شد.