اجازه نمی دهیم خرافه ها در پزشکی مدرن رخنه کند
اجازه نمی دهیم خرافه ها در پزشکی مدرن رخنه کند
معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: رویکرد طب سنتی در ایران، به ‌هیچ‌ وجه رویکرد تقابلی با طب مدرن نیست و به ‌عنوان طب مکمل و در کنار طب مدرن باید به‌ کار گرفته شود.

علیرضا رئیسی، در نشست تبیین سیاست‌های سازمان جهانی بهداشت در حمایت از طب سنتی و مکمل که در برنامه ۱۰ ‌ساله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ به کشورهای عضو پیشنهاد شده است، بر رویکرد غیر تقابلی طب سنتی ایران با طب مدرن و بهره‌گیری از این مکتب درمانی در کنار طب مدرن و به‌ عنوان طب مکمل در ایران، تاکید کرد.

کد خبر: ۱۰۵۱