سند ملی صنعت گوهرسنگ کشور در هفت فصل تهیه و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب و به سازمان های ذی ربط ابلاغ شد.
وزارت صمت سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور را ابلاغ کرد
وزارت صمت سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد و شورای راهبری صنعت گوهرسنگ کشور، سند ملی صنعت گوهرسنگ را ابلاغ کرد.

این سند استراتژی شامل سرفصل های “مطالعه محیط درونی صنعت و تعیین نقاط قوت و ضعف آن”، “مطالعه محیط بیرونی صنعت و تعیین فرصت ها و تهدیدهای آن”، “تحلیل ماتریس SWOT به منظور تعیین استراتژی ها در حوزه های مختلف صنعت”، “تدوین وضعیت مطلوب یا قابل دستیابی”، “تدوین اهداف ضمن رعایت SMART بودن آنها”، “تدوین برنامه ها و اقدامات عملی برای دستیابی به اهداف در هر حوزه” و “امتیازدهی و اولویت بندی استراتژی ها و برنامه ها” است.

ایمیدرو در نظر دارد ضمن هماهنگی با سایر سازمان های ذیربط دولتی و بخش خصوصی و کمک آنها، با اجرای استراتژی های تعریف شده، اقدام به انجام و اجرای برنامه های تدوین شده در این سند ملی کرده و راه توسعه این صنعت را هموار کند.