محققانی که به بررسی و شناسایی این ویروس پرداختند، هشدار دادند که یافته های آنها به تهدید بهداشت عمومی در اثر ویروس های کرونای حیوانی تاکید دارد.
آیا سگ ها هم کرونا می گیرند؟
آیا سگ ها هم کرونا می گیرند؟
به گزارش افلاکیون، تعیین توالی ژنومی ویروس کرونا نشان می دهد که سویه جدید CCoV-HuPn-2018، دارای خصوصیات دیگر ویروس های کرونا است که بیشتر خوک ها و گربه ها را آلوده می کند اما بیشتر ویروسی از نوع کروناست که سگ ها را درگیر می سازد.
در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ میلادی یک نوع کرونا ویروس که احتمالاً منشأ آن سگ ها بوده، در میان بیماران بستری در اثر ذات الریه تشخیص داده شد. ممکن است این ویروس، هشتمین ویروس کرونا باشد که در صورت تأیید به عنوان عامل بیماری زا، در انسان ایجاد بیماری می کند.
محققانی که به بررسی و شناسایی این ویروس پرداختند، هشدار دادند که یافته های آنها به تهدید بهداشت عمومی در اثر ویروس های کرونای حیوانی تاکید دارد.
این پژوهشگران اعلام کردند که نمونه های سواب بینی گرفته شده از ۳۰۱ بیمار ذات الریه را در بیمارستانی در ایالت ساراواک در شرق مالزی آزمایش کرده اند. هشت نمونه که عمدتا متعلق به کودکان زیر ۵ سال بودند، تست ویروس سویه جدید شناسایی شده سگ را مثبت نشان دادند.
به طور کلی توالی ژنومی نشان داد که سویه جدید با نام CCoV-HuPn-2018 دارای خصوصیات ویروس های مختلف کرونا است که گربه ها و خوک ها و به ویژه سگ ها به آن آلوده شده اند.
به گزارش سیناپرس؛ همچنین این توالی ژنومی شامل یک حذف ژنتیکی یا جهش بود که در ویروس سگ شناخته شده یافت نشد اما در سویه های انسانی مانند ویروس کرونای سارس، کرونای سارس ۲ و ویروس کووید ۱۹ وجود دارد. منبع ویروس کرونای سارس ۲، اینکه حیوانات و یا سایر موارد هستند، هنوز نامشخص است. یافته ها نشان می دهد که ویروس اخیراً از حیوانات به انسان منتقل شده است، اما تأکید کردند که برای تعیین امکان انتقال آن بین افراد، مطالعات بیشتری لازم است.
به گزارش سیناپرس ،همچنین محققان اظهار داشتند، مشخص نیست که این ویروس می تواند افراد را بیمار کند یا خیر، اما این امکان وجود دارد که صرفاً این ویروس به مجاری تنفسی بیمار منتقل شده باشد بدون اینکه موجب ایجاد بیماری شود.
به طور کلی تا کنون هفت ویروس کرونا که به عنوان عامل بیماری در انسان شناخته شده، شناسایی شده اند، چهار مورد آنها باعث سرماخوردگی می شوند و سه مورد دیگر باعث بیماری های مرس، سارس و کووید ۱۹ شده اند.
شرح کامل این پژوهش ها و نتایج حاصل از آن در آخرین شماره مجله ژورنال بیماری های عفونی بالینی (Clinical Infectious Diseases) به چاپ رسیده و قابل دسترسی است.