سخنگوی سازمان غذا و دارو به تشریح آمار تجمیعی واکسیناسیون کرونا در ایران تا امروز پرداخت.
آمار تجمیعی واکسیناسیون کرونا در ایران تا امروز اعلام شد
آمار تجمیعی واکسیناسیون کرونا در ایران تا امروز اعلام شد

به گزارش افلاکیون، کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی کشور، آمار  تجمیعی واکسیناسیون کرونا در ایران تا امروز را اینطور تشریح کرد؛

اسپوتنیک نوبت اول: ۲۷۰۵۶۷ دُز
اسپوتنیک نوبت دوم: ۱۴۳۵۵۰ دُز

سینوفارم نوبت اول: ۸۱۹۱۴ دُز
سینوفارم نوبت دوم: ۷۵۰۶ دُز

کوواکسین بهارات نوبت اول: ۵۶۰۶۷ دُز
کوواکسین بهارات نوبت دوم: ۳۶۴۴ دُز

آسترازنکا نوبت اول: ۱۵۵۲۶۲ دُز

مجموع نوبت اول: ۵۶۳۸۱۰ دُز
مجموع نوبت دوم: ۱۵۴۷۰۰ دُز
کل واکسن تزریق شده تا امروز: ۷۱۸۵۱۰ دُز