آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت برگزار شد
آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت برگزار شد
آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت برگزار شدپنجاه و هشتمین دوره آزمون زبان انگلیسی (MHLE) وزارت بهداشت به صورت الکترونیکی امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۹۹ برگزار شد.

پنجاه و هشتمین دوره آزمون زبان انگلیسی (MHLE) وزارت بهداشت با حضور یک هزار و ۳۰۰ داوطلب در ۲۵ حوزه امتحانی (۲۳ شهر) بصورت الکترونیک برگزار شد.
آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاری) و ۱۰۰ نمره (بدون نمره منفی) است.

کد خبر: ۱۰۵۸