در وزارت ورزش فعلی انتصابات بر اساس معیار و چهارچوب مشخصی نبوده و از شما انتظار می رود در این حوزه نباید افراد سیاسی برای ورزشکاران تصمیم گیری شود لذا همه ی ورزشکارن در انتصابان وزارت ورزش در نظر گرفته شوند و نه اینه ته مانده ی پست های وزارت به قهرمانان اختصاص داده شود.
آرش میراسماعیلی: ته مانده ی کابینه وزارت ورزش را به ورزشکاران ندهید+فیلم
آرش میراسماعیلی: ته مانده ی کابینه وزارت ورزش را به ورزشکاران ندهید+فیلم

به گزارش افلاکیون، دکتر ارش میر اسماعیلی قهرمان جودوی چند دوره مسابقات جهانی وکشوری در دیدار دوستانه با دکتر آیت الله رئیسی که با حضور چن تن از قهرمانان ورزشی کشور در سطوح جهانی برگزار گردید، ضمن اعلام حمایت جامعه ورزشکاران و از کاندیداتوری ایشان در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد خود را از انتصابات در وزارت ورزش فعلی اینگونه بیان داشت:

در وزارت ورزش فعلی انتصابات بر اساس معیار و چهارچوب مشخصی نبوده و از شما انتظار می رود در این حوزه نباید افراد سیاسی برای ورزشکاران تصمیم گیری کنند، لذا همه ی ورزشکارن در انتصابات وزارت ورزش در نظر گرفته شوند و نه اینکه ته مانده ی پست های وزارت به قهرمانان اختصاص داده شود.

IMG_6253